Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie 2017

Szczegóły publikacji

Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition

Publikacja prezentuje najważniejsze trendy w polityce edukacyjnej w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych w 42 europejskich systemach edukacyjnych.

W raporcie można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak długo uczniowie uczą się języków obcych?
  • Jakie języki są najczęściej nauczane?
  • Czy nauczyciele języków obcych szkolą się za granicą?
  • Czy uczniowie-imigranci nieposługujący się językiem nauczania mogą liczyć na wsparcie językowe w szkole?
  • Oraz wiele innych ciekawych informacji.

Raport koncentruje się głównie na nauczaniu języków obcych, ale znajdują się w nim także informacje dotyczące obecności w programach szkolnych języków regionalnych, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków klasycznych. W opracowaniu są także dostępne informacje dotyczące wsparcia językowego dla nowo przybyłych uczniów- migrantów.

Źródła danych prezentowanych w raporcie obejmują oprócz danych zebranych przez sieć Eurydice także dane statystyczne z Eurostatu oraz wyniki międzynarodowych badań PISA i TALIS.