Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie.Wydanie 2011

Szczegóły publikacji

Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011

Według zebranych informacji, 83% 15-latków wykorzystuje komputery domowe dla rozrywki, a 46% do zadań związanych z nauką szkolną.

Ciekawe są dane dotyczące liczby uczniów przypadających na jeden komputer w 2009 roku:
1. Średnia w Unii Europejskiej wynosi 2,15
2. Najlepszą sytuację odnotowano w Szkocji (0,8) i Austrii (1,1)
3. Najgorsza sytuacja występuje w Grecji (6) i Turcji (5,5)
4. A w Polsce? W Polsce na jeden komputer przypada średnio 4,4 ucznia

Jak wynika z raportu, w ciągu ostatnich lat wzrosła liczba komputerów oraz zmniejszyły się różnice pomiędzy krajami w zakresie liczby osób przypadających na jeden komputer– 10 lat temu najniższy wskaźnik odnotowano w Liechtensteinie (5) a najwyższy w Rumunii (41).