Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół. Wydanie 2013

Szczegóły publikacji

Key Data on Teachers and School Leaders. 2013 Edition

Publikacja przedstawia informacje dotyczące zawodu nauczyciela na różnych poziomach edukacji – od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Raport obejmuje całą ścieżkę kariery zawodowej nauczyciela – od kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego poprzez pierwsze doświadczenia zawodowe, awans i proces doskonalenia zawodowego aż po czas przejścia na emeryturę. W rozdziałach poświęconych zagadnieniu kierowania szkołą czytelnik znajdzie informacje m.in. o tym, jak rekrutuje się dyrektorów szkół i jakich kwalifikacji wymaga się na stanowisku kierowniczym w szkole.