Języki obce w szkolnictwie średnim: egzaminy krajowe w roku szkolnym 2014/15

Szczegóły publikacji

Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15

Raport przedstawia, w ujęciu porównawczym, przegląd krajowych egzaminów mających na celu ocenianie kompetencji uczniów szkół średnich w dziedzinie języków obcych w Europie. Z opracowania można się dowiedzieć m.in. o rosnącej roli egzaminów z języka obcego w ogólnych egzaminach zewnętrznych, o ich celach, testowanych umiejętnościach uczniów oraz wypracowanych przez poszczególne kraje procedurach egzaminacyjnych zapewniających konsekwentne i przejrzyste zasady oceniania.

Raport informuje także o roli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) w konstruowaniu i przeprowadzaniu tego rodzaju egzaminów.