Integracja uczniów ze środowisk migranckich w szkołach w Europie. Polityka poszczególnych krajów i stosowane rozwiązania

Szczegóły publikacji

Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures

W raporcie przeanalizowano zalecenia i regulacje dotyczące sposobów, w jakie uczniowie cudzoziemscy są przyjmowani w szkołach w Europie, jakie wsparcie w nauce (m.in. nauce języka) i funkcjonowaniu w środowisku szkolnym jest im zapewniane. W raporcie zwrócono też uwagę na stosowane w niektórych krajach holistyczne podejście do potrzeb takich uczniów, uwzględniające ich potrzeby psychospołeczne. Podejście to pozwala stworzyć, jak się wydaje, bardziej korzystne warunki dla ich nauki i rozwoju.

Informacje obejmują 42 systemy edukacji (w tym 28 państw członkowskich UE oraz Bośnię i Hercegowinę, Szwajcarię, Islandię, Liechtenstein, Czarnogórę, Norwegię, Serbię, Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii i Turcję).

Dostępna jest skrócona wersja raportu zawierająca najważniejsze wnioski.