Eurydice Brief: Ograniczanie zjawiska wczesnego kończenia nauki w Europie

Szczegóły publikacji

Eurydice Brief: Early Leaving from Education and Training

Publikacja prezentuje najważniejsze wnioski  z raportu Ograniczanie zjawiska wczesnego kończenia nauki w Europie

Zgodnie z przyjętą strategią do roku 2020 odsetek młodych ludzi w wieku 18 – 24 lata nieposiadających wykształcenia średniego powinien być niższy niż 10%. Z opracowania wynika, że UE jest bliska realizacji tego celu, jednak w dalszym ciągu osiągnięcie tego poziomu jest wyzwaniem dla wielu państw UE. Chociaż wszystkie państwa członkowskie podejmują działania, aby zmniejszyć zjawisko wczesnego kończenia nauki, to jednak tylko kilka państw opracowało krajowe strategie uwzględniające działania profilaktyczne, interwencyjne i wyrównujące oraz monitorowanie tego zjawiska. Raport również przedstawia w jaki sposób edukacja, poradnictwo zawodowe oraz współpraca międzysektorowa przyczyniają się do jego ograniczania. Oprócz państw UE w raporcie uwzględnione są Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Turcja, a dane dotyczą roku szkolnego 2013/14.