Eurydice Brief Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie

Szczegóły publikacji

Eurydice Brief: Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition

Krótki raport dotyczący nauczania języków obcych w szkołach w Europie opracowany na podstawie publikacji Eurydice „Kluczowe dane” z maja 2017r.

W briefie poruszane są m. in. następujące zagadnienia:

  • Nauczanie języka obcego (a najlepiej dwóch języków obcych) od jak najwcześniejszego wieku czyli realizacja jednego z tzw. celów barcelońskich
  • Zakres i różnorodność języków obcych oferowanych w szkołach
  • Jakość nauczania ze szczególnym uwzględnieniem zawodu nauczyciela języka obcego i jego możliwości kształcenia się i dokształcania podczas wyjazdów zagranicznych
  • Wykorzystanie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) jako metody kształcenia
  • Wsparcie językowe dla nowoprzybyłych uczniów migrantów.

Zapraszamy także do zapoznania się z ciekawymi infografikami.