Eurydice Brief: Edukacja obywatelska w szkołach w Europie

Szczegóły publikacji

Eurydice Brief: Citizenship Education at School in Europe – 2017

Brief podsumowujący obszerny raport Citizenship Education at School in Europe – 2017 koncentruje się na następujących zagadnieniach:

  • Reformy w zakresie polityki dotyczącej edukacji obywatelskiej w szkołach
  • Programy nauczania
  • Edukacja obywatelska w klasie i nie tylko
  • Ocenianie uczniów
  • Wsparcie i szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół.