Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Raport z realizacji procesu bolońskiego. Edycja 2018

Szczegóły publikacji

The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report

Raport zawiera dane jakościowe oraz szczegółowe statystyki dotyczące szkolnictwa wyższego w różnych obszarach tematycznych – od wymiaru międzynarodowego po mobilność i zagadnienia etyczne. Raport nawiązuje do trzech najważniejszych filarów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, czyli trójstopniowej struktury studiów wyższych, uznawalności oraz zapewniania jakości, jak również do priorytetów wyznaczonych przez Komunikat Erewański z roku 2015 (proces dydaktyczny, włączanie społeczne oraz zatrudnialność).

Raport został opracowany we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Uniwersyteckim, Europejskim Związkiem Studentów oraz Europejskim Rejestrem Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym.