Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Raport z realizacji procesu bolońskiego. Edycja 2020

Szczegóły publikacji

The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report

Nowa edycja Raportu z realizacji Procesu Bolońskiego 2020 przedstawia postęp, jakiego dokonano w ciągu ostatnich dwóch dekad w zakresie mobilności studentów, zapewniania jakości i uznawania kwalifikacji w szkolnictwie wyższym. Osiągnięto bezprecedensowe sukcesy w tworzeniu zbieżnych struktur stopni i tytułów naukowych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EOSW), do którego systematycznie dołączały nowe kraje. Obecnie całkowita liczba studentów przekroczyła 38 milionów. Raport wskazuje również obszary, które wciąż wymagają poprawy, tj. wymiar społeczny i ułatwienia w dostępie do studiów dla niedostatecznie reprezentowanych grup.