Europejski kalendarz roku szkolnego 2020/21

Szczegóły publikacji

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2020/21

Opracowanie Eurydice dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/21 podaje m.in. liczbę dni nauki szkolnej w poszczególnych krajach, daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, terminy przerw świątecznych i semestralnych.  Kraje europejskie organizują rok szkolny na dość podobnych zasadach, rok szkolny trwa przeważnie od końca sierpnia/początku września do czerwca/lipca następnego roku, a  najdłuższa przerwa w nauce to trwające ok. 6-8 tygodni wakacje letnie. Najwcześniej rok szkolny rozpoczynają Dania i Finlandia, a długość roku szkolnego waha się od 165 dni w Albanii do 200 w Danii i we Włoszech. Nie ma również zasadniczych różnic w organizacji roku szkolnego pomiędzy szkolnictwem podstawowym i średnim w poszczególnych krajach, z wyjątkiem Francji, Albanii, Grecji, Rumunii i Serbii. W tych dwóch ostatnich krajach liczba dni nauki jest wyższa w szkolnictwie średnim niż w podstawowym.

Szczegółowe dane dotyczące wszystkich 38 krajów działających w sieci Eurydice są dostępne w publikacji.