Europejski kalendarz roku szkolnego 2019/20

Szczegóły publikacji

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2019/20

Kalendarz roku szkolnego podaje informacje dla poszczególnych krajów o czasie trwania roku szkolnego, informuje o dniu rozpoczęcia i zakończenia lekcji, czasie trwania i datach poszczególnych przerw w nauce oraz liczbie dni poświęconych na pracę w szkole. Wykresy dają możliwość porównań międzykrajowych.