Europejski kalendarz akademicki 2021/22

Szczegóły publikacji

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2021/22

Opracowanie Eurydice dotyczące organizacji roku akademickiego 2021/22 informuje o dacie rozpoczęcia roku akademickiego, terminach i czasie trwania semestrów lub trymestrów, sesji  egzaminacyjnych oraz przerw w zajęciach dydaktycznych w 37 krajach.  Zasygnalizowane są także różnice między  programami akademickimi i nieakademickimi, jeśli takie występują w danym kraju.