Europejski kalendarz akademicki 2019/20

Szczegóły publikacji

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2019/20

Kalendarz roku akademickiego prezentuje dane krajowe dotyczące organizacji roku akademickiego – daty rozpoczęcia i zakończenia roku oraz poszczególnych semestrów, wakacji oraz terminy sesji egzaminacyjnych. Wiele krajów dopuszcza znaczną autonomię uczelni w tym zakresie.