Europejski kalendarz akademicki 2018/19

Szczegóły publikacji

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2018/19

Kalendarz roku akademickiego prezentuje dane krajowe dotyczące organizacji roku akademickiego – daty rozpoczęcia i zakończenia roku oraz poszczególnych semestrów, wakacji oraz terminy sesji egzaminacyjnych. Wiele krajów dopuszcza znaczną autonomię uczelni w tym zakresie.