Edukacja obywatelska w szkołach w Europie

Szczegóły publikacji

Citizenship Education at School in Europe – 2017

W publikacji można znaleźć informacje dotyczące następujących zagadnień:

  • Programy nauczania – organizacja i treści
  • Proces dydaktyczny i aktywne zaangażowanie
  • Ocenianie uczniów i ewaluacja pracy szkoły
  • Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz oferowane im formy wsparcia.

Każde zagadnienie zostało zilustrowane szczegółowym opisem rozwiązań stosowanych w wybranym kraju.