Edukacja cyfrowa w Szkołach w Europie

Szczegóły publikacji

Digital Education at School in Europe

Autorzy raportu wskazują na dwa istotne i komplementarne wymiary edukacji cyfrowej w szkołach:

  1. Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
  2. Pedagogiczne wykorzystanie narzędzi informatycznych do wspierania i przekształcania procesu uczenia się i nauczania.

Raport zawiera wskaźniki dotyczące m.in.

  • kompetencji cyfrowych uczniów i sposobów ich rozwijania oraz oceniania w ramach programów szkolnych,
  • kompetencji cyfrowych nauczycieli,
  • wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście szkolnym, w tym do oceny kompetencji cyfrowych,
  • strategicznego podejścia do edukacji cyfrowej w systemach edukacji poszczególnych krajów i wynikających z niego działań wspierających szkoły.

Ponadto w załącznikach znajdują się bezpośrednie linki do dokumentów i strategii dot. edukacji cyfrowej, w tym ram kompetencji nauczycieli, oraz instytucji wspierających edukację cyfrową w szkołach w każdym z krajów biorących udział w badaniu.

 

Dostępna jest skrócona wersja raportu zawierająca najważniejsze wnioski.