Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym w Europie 2018/19

Szczegóły publikacji

Instruction time 2018/19

Najnowsza edycja publikacji Instruction time informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym 2018/19 na nauczanie poszczególnych przedmiotów i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach.

Szczególną uwagę poświęcono językowi ojczystemu, matematyce, naukom ścisłym i przyrodniczym oraz językom obcym. Są to główne przedmioty obecne w programach nauczania wszystkich szkół w Europie.

Opracowanie zawiera część porównawczą, dane prezentowane w układzie krajowym (43 systemy edukacji w Europie) oraz dla poszczególnych przedmiotów. Minimalny czas nauczania przedmiotów jest prezentowany w godzinach zegarowych w podziale na poziomy edukacji.