Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym w Europie 2017/18

Szczegóły publikacji

Instruction time 2017/18

Język ojczysty, matematyka, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz języki obce to główne przedmioty obecne w programach nauczania wszystkich szkół w Europie. Najnowsza edycja publikacji Instruction time informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym na nauczanie tych przedmiotów i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach.

Opracowanie zawiera część porównawczą, dane prezentowane w układzie krajowym (43 systemy edukacji w Europie) oraz dla poszczególnych przedmiotów. Minimalny czas nauczania przedmiotów jest prezentowany w godzinach zegarowych w podziale na poziomy edukacji.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2017/18

Did you know that the amount of instruction time allocated to a discipline can help to raise students' interest in a subject and that, as a consequence, their performance may also improve? To know more about Instruction Time in Europe have a look at our report! https://bit.ly/2JxmWW5 Enjoy the video 😉

Opublikowany przez Eurydice Network 8 czerwca 2018