Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym w Europie 2016/17

Szczegóły publikacji

Instruction time 2016/17

Język ojczysty, matematyka, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz języki obce to główne przedmioty obecne w programach nauczania wszystkich szkół w Europie. Najnowsza edycja publikacji Instruction time informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym na nauczanie tych przedmiotów i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach.

Opracowanie zawiera część porównawczą, dane prezentowane w układzie krajowym (42 systemy edukacji w Europie) oraz dla poszczególnych przedmiotów. Minimalny czas nauczania przedmiotów jest prezentowany w godzinach zegarowych w podziale na poziomy edukacji.