Budżety przeznaczone na edukację w Europie 2015. Fisze krajowe.

Szczegóły publikacji

The National Sheets on Education Budgets in Europe 2015

Publikacja prezentująca planowane wydatki na edukację w poszczególnych krajach oraz porównanie między poziomem wydatków planowanych na rok 2014 z tym planowanym na rok 2015. Ponad połowa krajów (w tym Polska) planowała w roku 2015 zwiększenie wydatków na cele edukacyjne o 1 i więcej procent, a cztery kraje, z różnych powodów, zmniejszyły planowane budżety. Publikacja obejmuje krótką część porównawczą i szczegółowe fisze krajowe. Budżety krajowe są przedstawione w podziale na rodzaje wydatków oraz poziomy edukacji (wg klasyfikacji ISCED).

Dane budżetowe są aktualizowane corocznie we współpracy z MEN i MNiSW.