Eurydice Brief Wczesna edukacja i opieka w Europie

Szczegóły publikacji

Eurydice Policy Brief Early Childhood Education and Care 2014

Raport z serii Eurydice Brief obejmuje najważniejsze informacje zebrane w publikacji Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe, 2014 Edition – raporcie opublikowanym wspólnie przez Eurydice i Eurostat w czerwcu 2014. Publikacja prezentuje rożne rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach Europy w dziedzinie wczesnej opieki i edukacji dla dzieci w wieku poniżej obowiązku szkolnego. Brief podsumowuje także najważniejsze wyzwania w odniesieniu do upowszechniania dostępu do wczesnej opieki i edukacji oraz zapewniania jakości w tej dziedzinie, a także prezentuje sposoby radzenia sobie z opisanymi wyzwaniami w poszczególnych krajach.