Wczesna edukacja i opieka


 

Osoby zainteresowane tematyką wczesnej edukacji i opieki zapraszamy do lektury najnowszego raportu

który prezentuje wskaźniki w takich obszarach jak: zarządzanie, dostęp do placówek, personel, program edukacyjny oraz ewaluacja i monitorowanie. Przedstawia wczesną edukację i opiekę z punktu widzenia potrzeb małego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem współzależności między poszczególnymi aspektami polityki w tej dziedzinie. W raporcie prezentowane są również te elementy wczesnej edukacji i opieki, które sprzyjają włączaniu społecznemu prowadzącemu do wyrównywania szans edukacyjnych w danym społeczeństwie.


Poprzednie wydanie opracowania z serii „Kluczowe Dane” to:

  • Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie 2014
    Raport szczegółowo informuje o regulacjach prawnych, prezentuje statystyki, strukturę systemów edukacji i opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także ich organizację oraz poziom finansowania. Z publikacji dowiemy się, między innymi, w jakim wieku rozpoczyna się edukację przedszkolną, jaki odsetek dzieci uczęszcza do placówek wczesnej edukacji i opieki w poszczególnych krajach, jak kraje radzą sobie z niemal powszechnym w Europie brakiem miejsc w żłobkach oraz ile rodzice płacą za opiekę nad dzieckiem w krajach, w których nie jest ona dostępna bezpłatnie. Publikacja zawiera krótkie fisze krajowe prezentujące najważniejsze dane i reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki.

Skrócona wersja tej publikacji to:

  • Eurydice Brief Wczesna edukacja i opieka w Europie
    Krótki raport nie tylko przedstawia najważniejsze wnioski z publikacji „Kluczowe dane”, ale także prezentuje przykłady praktycznych rozwiązań i projektów realizowanych w tej dziedzinie w poszczególnych krajach.Fisze krajowe stanowiące integralną część publikacji „Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki 2014” są też dostępne w postaci odrębnej publikacji zaktualizowanej w roku 2015:


Osoby poszukujące szczegółowych informacji na ten temat zapraszamy do rozdziału Wczesna edukacja i opieka w ramach opisów krajowych systemów edukacji (dawniej Eurypedia). Czytelnik znajdzie tam opis organizacji edukacji i opieki, programy edukacyjne i ocenę rozwoju podopiecznych w placówkach dla najmłodszych dzieci (w wieku 0-3 lata, placówki typu „żłobek”) oraz odrębnie dla nieco starszych dzieci (od lat 3 do wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego, placówki edukacji przedszkolnej). W rozdziale można również znaleźć informacje o alternatywnych strukturach wczesnej edukacji i opieki takich jak opieka i edukacja domowa, czy też o placówkach stosujących różne metody pedagogiczne i warianty organizacyjne w poszczególnych krajach.


Ze starszych publikacji dotyczących tematyki wczesnej edukacji i opieki można polecić raport z roku 2009 (wersja angielska i polska):