Wczesna edukacja i opieka


Osoby zainteresowane tematyką wczesnej edukacji i opieki zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem wskaźników strukturalnych dotyczących wczesnej edukacji i opieki z roku 2016:


Zapraszamy również do lektury opracowania z roku 2014 poświęconego opiece nad najmłodszymi dziećmi (placówki typu żłobek, ale również opieka domowa) oraz edukacji przedszkolnej:

  • Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie 2014
    Raport szczegółowo informuje o regulacjach prawnych, prezentuje statystyki, strukturę systemów edukacji i opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także ich organizację oraz poziom finansowania. Z publikacji dowiemy się, między innymi, w jakim wieku rozpoczyna się edukację przedszkolną, jaki odsetek dzieci uczęszcza do placówek wczesnej edukacji i opieki w poszczególnych krajach, jak kraje radzą sobie z niemal powszechnym w Europie brakiem miejsc w żłobkach oraz ile rodzice płacą za opiekę nad dzieckiem w krajach, w których nie jest ona dostępna bezpłatnie. Publikacja zawiera krótkie fisze krajowe prezentujące najważniejsze dane i reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki.

Jeśli informacje w publikacji wydają się zbyt rozbudowane, to warto sięgnąć do jej skróconej wersji:

  • Eurydice Brief Wczesna edukacja i opieka w Europie
    Krótki raport nie tylko przedstawia najważniejsze wnioski z publikacji „Kluczowe dane”, ale także prezentuje przykłady praktycznych rozwiązań i projektów realizowanych w tej dziedzinie w poszczególnych krajach.Fisze krajowe stanowiące integralną część publikacji „Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki 2014” są też dostępne w postaci odrębnej publikacji zaktualizowanej w roku 2015:


Osoby poszukujące szczegółowych informacji na ten temat zapraszamy do rozdziału Wczesna edukacja i opieka w ramach opisów krajowych systemów edukacji (dawniej Eurypedia). Czytelnik znajdzie tam opis organizacji edukacji i opieki, programy edukacyjne i ocenę rozwoju podopiecznych w placówkach dla najmłodszych dzieci (w wieku 0-3 lata, placówki typu „żłobek”) oraz odrębnie dla nieco starszych dzieci (od lat 3 do wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego, placówki edukacji przedszkolnej). W rozdziale można również znaleźć informacje o alternatywnych strukturach wczesnej edukacji i opieki takich jak opieka i edukacja domowa, czy też o placówkach stosujących różne metody pedagogiczne i warianty organizacyjne w poszczególnych krajach.


Ze starszych publikacji dotyczących tematyki wczesnej edukacji i opieki można polecić raport z roku 2009 (wersja angielska i polska):

Po inspiracje można też sięgnąć do krótkiego artykułu poświęconego opiece nad najmłodszymi:

A dla osób zainteresowanych historycznym aspektem edukacji ciekawa może się okazać lektura opracowania: