Szkolnictwo wyższe

Eurydice proponuje swoim czytelnikom szereg publikacji dotyczących szkolnictwa wyższego.

Wskaźniki strukturalne w dziedzinie szkolnictwa wyższego są dostępne w poniższych raportach:


Proponujemy również trzy tomy z serii „Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie”:

  • Tom 1 poświęcony finasowaniu i wymiarowi społecznemu
    Raport z roku 2011 koncentruje się na trzech tematach z zakresu szkolnictwa wyższego: polityce mającej na celu zwiększenie liczby studentów, trendach w finansowaniu oraz organizacji systemów opłat za studia i wsparcia materialnego dla studentów z uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego.

  • Tom 3 poświęcony zawodowi nauczyciela akademickiego Raport Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff [Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: nauczyciele akademiccy] przedstawia usytuowanie kadry akademickiej we współczesnym szkolnictwie wyższym, a w szczególności przedstawia wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli akademickich, proces rekrutacji do zawodu, warunki zatrudnienia oraz wpływ mechanizmów zapewniania jakości na ich sytuację zawodową. W raporcie można znaleźć również informacje o krajowych strategiach dotyczących umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i ich związkach z mobilnością nauczycieli akademickich. W opracowaniu czytelnik znajdzie również wykresy prezentujące najważniejsze kategorie nauczycieli akademickich w poszczególnych krajach. Najważniejsze wnioski z Tomu 3 są także dostępne w skrócie w opracowaniu z serii Eurydice Brief.

Bardzo szczegółowe informacje dotyczące postępów w realizacji procesu bolońskiego w Europie czytelnik znajdzie w raporcie:

  • he European Higher education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report Raport nawiązuje do trzech najważniejszych filarów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, czyli trójstopniowej struktury studiów wyższych, uznawalności oraz zapewniania jakości, jak również do priorytetów wyznaczonych przez Komunikat Erewański z roku 2015 (proces dydaktyczny, włączanie społeczne oraz zatrudnialność).


Osoby zainteresowane szczegółowymi opisami systemów szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach zapraszamy do korzystania z krajowych opisów systemów edukacji (dawniej Eurypedia). W rozdziale Higher Education czytelnik znajdzie informacje dotyczące typów instytucji szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach oraz programy kształcenia od poziomu licencjata po studia doktoranckie.

 

Osoby zainteresowane tematyką uznawania efektów kształcenia może zainteresować krótka publikacja z roku 2013:

 

Dla osób zainteresowanych historycznym podejściem do szkolnictwa wyższego Eurydice ma do zaoferowania duży wybór raportów. Na przykład publikacja prezentująca realizację procesu bolońskiego w Europie (seria „Focus on Higher Education”) doczekała się aż pięciu różnych wydań:

[/three_fourth]


Charakter historyczny ma również wydanie publikacji z serii „Kluczowe Dane” dotyczącej szkolnictwa wyższego z roku 2007:

W roku 2007 ukazał się również jedyny tom glosariusza poświęcony szkolnictwu wyższemu:

Ciekawostkę stanowi publikacja z roku 2000 prezentująca szkolnictwo wyższe w Europie w ujęciu historycznym:

I dwa białe kruki z XX wieku:

 

Studenci


Najnowsza publikacja dotycząca tematyki studentów w szkolnictwie wyższym to

Raport analizuje w jaki sposób szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach jest przygotowane na przyjęcie coraz większej liczby uchodźców i osób poszukujących azylu w Europie.  Raport składa się z dwóch części – pierwszej zawierającej wybór aktualnych statystyk dotyczących migracji oraz drugiej prezentującej przegląd polityki krajowej, strategii i działań podejmowanych w 35 krajach europejskich mających na celu włączenie uchodźców i osób poszukujących azylu do instytucji szkolnictwa wyższego.


Warto sięgnąć do corocznie aktualizowanej publikacji poświęconej opłatom za studia i wsparciu materialnemu dla studentów:

Źródłem inspiracji może się stać artykuł poświęcony tej samej tematyce: Focus on: Fees for free? The many guises of higher education tuition fees in Europe


 

Osoby zainteresowane tematyką mobilności studentów zapraszamy do lektury raportu:


 

Nauczyciele akademiccy

Ważna wiadomość dla osób zainteresowanych problematyką zawodu nauczyciela akademickiego – trzeci tom z serii „Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie” poświęcony różnym aspektom tego zawodu jest już dostępny!

Osoby zainteresowane szczegółowymi opisami dotyczącymi zawodu nauczyciela akademickiego w poszczególnych krajach zapraszamy do korzystania z krajowych opisów systemów edukacji (dawniej Eurypedia) w zakładce Countries”. Czytelnik znajdzie tam rozdział zatytułowany „Teachers and Education Staff”, który przedstawia m. in. kształcenie, warunki pracy oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich w poszczególnych krajach.


Inne publikacje dotyczące kadry akademickiej to:

Warto też sięgnąć do krótkiego artykułu dotyczącego mobilności kadry akademickiej który może stać się źródłem inspiracji i refleksji:


A po informacje o charakterze historycznym można sięgnąć do ogólnego raportu z roku 2008, który między innymi poruszał tematykę zawodu nauczyciela akademickiego: