Języki obce w szkołach

Jako priorytet polityki edukacyjnej UE nauczanie języków obcych jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów w raportach Eurydice.

Spośród raportów Sieci dotyczących nauczania/ uczenia się języków obcych najpełniejszy obraz tego zagadnienia prezentuje seria Kluczowe dane poświęcona językom obcym. Dotychczas ukazały się 3 wydania raportu Key Data on Teaching Languages at School in Europe w 2005, 2008, 2012 i 2017 roku.

 • Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie, 2017
  W raporcie można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak długo uczniowie uczą się języków obcych?
  • Jakie języki są najczęściej nauczane?
  • Czy nauczyciele języków obcych szkolą się za granicą?
  • Czy uczniowie-imigranci nieposługujący się językiem nauczania mogą liczyć na wsparcie językowe w szkole?


 • Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie, 2012
  Raport prezentuje 61 wskaźników ilustrujących podstawowe zagadnienia związane z organizacją nauczania języków obcych w szkołach w Europie. Z raportu dowiemy się m.in. w jakim wieku uczniowie europejskich szkół rozpoczynają obowiązkową naukę języka obcego, jakie są najczęściej nauczane języki oraz ilu języków obcych uczniowie uczą się na poszczególnych etapach kształcenia. Dane pochodzą z Eurydice, Eurostatu, europejskiego badania SurveyLang oraz międzynarodowych badań OECD PISA 2009.


Wybrane zagadnienia z zakresu nauczania/ uczenia się języków obcych prezentują również raporty tematyczne i publikacje z serii Fakty i Liczby.

 • Languages in Secondary Education. An Overview of National Tests in Europe 2014/15
  Wydany w 2015 r. raport tematyczny dotyczący egzaminów językowych. Raport stanowi swego rodzaju przegląd przeprowadzanych w poszczególnych krajach egzaminów mających na celu ocenę kompetencji językowych uczniów szkół średnich. Z opracowania dowiemy się m.in. o rosnącej roli egzaminów z języka obcego, o ich celach, testowanych umiejętnościach oraz wypracowanych przez poszczególne kraje procedurach egzaminacyjnych zapewniających przejrzyste zasady oceniania.
 • Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe
  Raport dotyczący mobilności studentów zawiera specjalnie przygotowane wskaźniki ze szczególnym uwzględnieniem warunków sprzyjających mobilności. Jednym z analizowanych zagadnień jest znajomość języków obcych i to na ile wpływa ona na decyzje młodych ludzi o studiowaniu/ szkoleniu się za granicą.


Archiwalne raporty o językach obcych

Pierwszy raport zatytułowany Teaching of Languages in the European Community został wydany jeszcze w roku 1988. Archiwum raportów poświęconych tematyce nauczania języków obcych w europejskich systemach edukacji liczy kilkanaście pozycji, w tym m.in.: