Finansowanie edukacji


finansowanieaaa

Osoby zainteresowane tematyką finansowania edukacji zapraszamy do lektury raportu z roku 2014:

 • Finansowanie szkół w Europie: mechanizmy, metody i kryteria publicznego finasowania
  Raport prezentuje sposoby finansowania edukacji szkolnej ze środków publicznych w Europie oraz rolę, jaką odgrywają władze edukacyjne w procesie przekazywania funduszy. W raporcie znajdują się wykresy prezentujące przepływ środków finansowych w poszczególnych krajach ze szczebla centralnego poprzez poziom władz regionalnych i lokalnych aż do szkół i placówek.


Poprzedni raport, który podejmował tematykę finasowania edukacji w roku 2013 to:147EN_0-1

 • Finansowanie edukacji w Europie 2000-2012: skutki kryzysu ekonomicznego
  Publikacja została przygotowana na zamówienie Komisji Europejskiej i dotyczy wydatków publicznych i budżetów krajowych przeznaczanych na edukację w latach 2000-2012, ze szczególnym uwzględnieniem skutków kryzysu ekonomicznego. Raport zawiera informacje na temat kryzysu ekonomicznego roku 2009, który stał się przyczyną licznych cięć budżetowych w krajach UE, w tym ograniczenia wydatków na edukację. Szczegółowe analizy objęły m.in. zmiany w wydatkach na wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli, budżetach przeznaczanych na infrastrukturę edukacyjną, czy finansowym wsparciu dla uczniów i studentów (stypendia, pożyczki, dodatki rodzinne).

Podobną tematykę odnajdziemy także w krótkim raporcie z tego samego roku:

 • Government education expenditure in the European Union during the economic crisis (2008-2011)
  Szczegółowy opis finansowania edukacji w poszczególnych krajach znajdziemy w krajowych opisach systemów edukacji w rozdziale 3 zatytułowanym Funding in Education. Rozdział informuje o zasadach finasowania edukacji na poszczególnych poziomach kształcenia, opłatach za naukę w publicznych i niepublicznych placówkach oraz formach wsparcia dla uczniów, studentów i ich rodzin. Informacje są podane w układzie krajowym. Opis dotyczący Polski jest dostępny w języku polskim i angielskim.

Można również sięgnąć do corocznie aktualizowanej publikacji o budżetach w edukacji, której najnowsze wydanie to:

 • Budżety przeznaczone na edukację w Europie 2015. Fisze krajowe
  Publikacja prezentuje planowane wydatki na edukację w poszczególnych krajach oraz porównanie między poziomem wydatków planowanych na rok 2014 z wydatkami planowanym na rok 2015. Publikacja obejmuje krótką część porównawczą i szczegółowe fisze krajowe. Budżety krajowe są przedstawione w podziale na rodzaje wydatków oraz poziomy edukacji (wg klasyfikacji ISCED). Dane budżetowe są podane w euro oraz w walucie danego kraju.

Dla osób zainteresowanych nieco starszymi publikacjami godny polecenia może się okazać raport z roku 2001:

Oraz publikacja z tego samego roku dotycząca przepływu środków finansowych przeznaczonych na edukację w poszczególnych krajach: