Aktualności | .Eurydice.org.pl

Wsparcie dla uczniów i studentów z Ukrainy

19.07.2022
|

Rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi poważne zagrożenie dla życia milionów ludzi, z których wielu zostało zmuszonych do opuszczenia swojego domu i poszukiwania ochrony w sąsiednich krajach europejskich. Kraje przyjmujące uchodźców są obecnie zobowiązane do zareagowania na tę sytuację poprzez zapewnienie uchodźcom z Ukrainy różnych środków wsparcia, aby ułatwić im szybką i udaną integrację w nowym społeczeństwie.

Sieć Eurydice opublikowała dwa raporty dotyczące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy:

 

&nbsp…

Czytaj dalej »

Wspieranie uczniów w nauce matematyki i przedmiotów przyrodniczych

18.07.2022
|

Mimo że w europejskim obszarze edukacji kładzie się nacisk na umiejętność liczenia i wiedzę w dziedzinie nauk przyrodniczych, odsetek uczniów, którzy nie osiągają dobrych wyników w badaniu umiejętności, nadal znacznie przekracza wspólnie uzgodniony dla Europy cel, czyli poziom 15%.

Raport Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools bada, co władze edukacyjne w całej Europie robią, aby wzmocnić motywację uczniów, poprawić ich osiągnięcia i pomóc tym, którzy mają zaległości i trudności w matematyce oraz…

Czytaj dalej »

Webinarium 7 czerwca 2022 – prezentacje

9.06.2022
|

7 czerwca 2022r.  Polskie Biuro Eurydice zorganizowało webinarium „Edukacja i szkolenia dorosłych”, w którym udział wzięło ponad 100 uczestników  – ekspertów i odbiorców sieci Eurydice, przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz beneficjentów programu Erasmus+.

W programie webinarium znalazły się następujące prezentacje :

dr Monika Staszewicz  – Instytut Badań Edukacyjnych

Stanisław Drzażdżewski – Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Justyna Bednarz – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Zespół EPALE

Alina Respondek – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Zespół Edukacja Dorosłych Erasmus+

 

 

&nbsp…

Czytaj dalej »

Zapowiedzi wydawnicze Eurydice na 2022 rok

4.01.2022
|

Raporty tematyczne:

 • Zapewnianie równych szans w szkolnictwie wyższym – luty 2022 r.
 • Raporty dotyczące nauczania przedmiotów szkolnych:
  • Matematyka i przedmioty ścisłe – czerwiec 2022 r.
  • Informatyka – wrzesień 2022 r.

 

Aktualizacja raportów z serii „Fakty i Liczby”:

 • Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół (październik 2022)
 • Opłaty za studia i wsparcie materialne dla studentów (listopad 2022)
 • Kalendarze roku szkolnego i…

  Czytaj dalej »

Monitorowanie edukacji i szkoleń w Europie 2021

10.12.2021
|

W tegorocznej edycji raportu Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021: Overview of major reforms since 2015 przeanalizowano ponad 20 kluczowych wskaźników strukturalnych dotyczących polityki edukacyjnej

Czytaj dalej »

Webinarium 17 listopada 2021 – prezentacje

18.11.2021
|

Z okazji 25-lecia swojej działalności, 17 listopada 2021 r. Polskie Biuro Eurydice zorganizowało webinarium „Zapewnianie równych szans w edukacji”, w którym udział wzięło 140 uczestników z kraju i zagranicy – ekspertów i odbiorców sieci Eurydice, przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz beneficjentów programu Erasmus+.

W programie webinarium znalazły się następujące prezentacje :

Prof. Mikołaj Herbst – Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

Elżbieta Neroj – Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament edukacji włączającej

Dr Mariusz Luterek – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Prof…

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2019/20

22.10.2021
|

Raport prezentuje zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w edukacji przedszkolnej, szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących w roku szkolnym 2019/20 w krajach biorących udział w programie Erasmus+.

Czytaj dalej »

Struktury europejskich systemów edukacji 2021/22

7.10.2021
|

Jakie modele organizacyjne występują w szkolnictwie podstawowym i średnim w Europie i jak długo uczą się dzieci i młodzież na każdym poziomie edukacji? Jakie typy programów oferowane są na poziomie szkolnictwa wyższego?

Czytaj dalej »

Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie

8.09.2021
|

Autorzy analizują krajowe polityki uczenia się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających dorosłych o niskim poziomie umiejętności i kwalifikacji w dostępie do możliwości uczenia się.

Czytaj dalej »

Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2020/21

10.06.2021
|

Najnowsza edycja publikacji Instruction time informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym 2020/21 na nauczanie poszczególnych przedmiotów i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach. W publikacji uwzględniono wpływ pandemii na wymiar nauczania w poszczególnych krajach.

Czytaj dalej »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next page ›