Aktualności | .Eurydice.org.pl - Part 6

Diagramy systemów edukacji 2017/18

27.06.2018
|

Najnowsze wydanie opracowania Polskiego Biura Eurydice Diagramy europejskich systemów edukacji 2017/18  pozwala prześledzić jak kraje europejskie zorganizowały swoje systemy edukacji. Analiza wykresów ułatwia znalezienie podobieństw i różnic na poszczególnych etapach edukacji od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe. Na każdym wykresie oznaczony jest wiek, w którym dzieci mogą uczęszczać do przedszkola oraz rozpoczynają obowiązkową naukę (w przedszkolu lub w szkole podstawowej). Można też sprawdzić, które kraje…

Czytaj dalej »

Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2017/18

8.06.2018
|

Na lekcjach jakich przedmiotów europejscy uczniowie spędzają najwięcej czasu?

Czytaj dalej »

Raport Boloński 2018

23.05.2018
|

Jak kształtował się Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w ostatnich trzech latach?

Czytaj dalej »

Eurydice ma nową europejską stronę internetową!

10.04.2018
|

Nowa strona Europejskiego Biura Eurydice zawiera trzy główne części:

  • raporty porównawcze
  • szczegółowe opisy systemów edukacji w 38 krajach
  • informacje prasowe i artykuły dotyczące edukacji.

Na stronie raporty można filtrować tematyczne i według roku wydania. Publikacje Eurydice obejmują wszystkie poziomy edukacji od wczesnej edukacji i opieki po szkolnictwo wyższe i kształcenie dorosłych.

Opisy systemów edukacji online są aktualizowane corocznie, a informacje o reformach krajowych systemów edukacji – trzy razy…

Czytaj dalej »

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie

22.02.2018
|

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia

Eurydice opublikowała nowy raport dotyczący różnych aspektów zawodu nauczyciela w Europie Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support.

Czytaj dalej »

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

22.02.2018
|

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (ERDK). Jego hasło przewodnie brzmi: Nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. W ramach obchodów ERDK zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń  na poziomie centralnym, krajowym i regionalnym.

Beneficjenci programu Erasmus+ mogą ubiegać się o patronat w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Do udziału w wydarzeniach związanych z ERDK zachęcamy szczególnie te organizacje, które zajmują się poszerzaniem wiedzy na temat znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez działania edukacyjne oraz  promowanie uczenia si…

Czytaj dalej »

Brief – o edukacji obywatelskiej

15.02.2018
|

Pierwsza publikacja Eurydice w roku 2018!

Czytaj dalej »

Konkurs na wyłonienie Punktów Informacyjnych programu Erasmus+!

14.02.2018
|

Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r. Finalnie powstanie 16 punktów – po jednym w każdym województwie. W konkursie na RPI mogą wziąć udział organizacje/instytucje posiadające kadrę doświadczoną w realizacji projektów programu Erasmus+ oraz znającą programy FRSE.

Czytaj dalej »

Zapowiedzi wydawnicze 2018

3.01.2018
|

Zapraszamy do zapoznania się zapowiedziami wydawniczymi Eurydice na rok 2018:

Czytaj dalej »

Kluczowe dane o nauczaniu języków – publikacja w języku polskim

18.12.2017
|

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym tłumaczeniem

Czytaj dalej »