Aktualności | .Eurydice.org.pl - Part 5

Opłaty za studia i pomoc materialna dla studentów

25.10.2017
|

Eurydice corocznie aktualizuje dane dotyczące opłat za studia i pomocy materialnej dla studentów w 42 systemach szkolnictwa wyższego. W najnowszej publikacji, oprócz krótkiego międzynarodowego porównania, czytelnik znajdzie zaktualizowane fisze krajowe wyjaśniające jak przedstawiają się opłaty i kredyty studenckie w poszczególnych krajach i z jakiej pomocy materialnej mogą korzystać studenci.

Czytaj dalej »

Krótko o nauczycielach akademickich – Brief

12.10.2017
|

Szkolnictwo wyższe doświadcza w ostatnich latach wielu zmian. Wraz ze wzrostem liczby studentów pojawiają się nowe rozwiązania dotyczące finansowania, zarządzania oraz zapewniania jakości. Towarzyszy im wzrost oczekiwań ze strony społeczeństwa wobec instytucji i systemów szkolnictwa wyższego. Zmiany pojawiły się w wielu dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym, ale jak wynika z analizy sieci Eurydice, nie dotyczą one zawodu nauczyciela akademickiego, kluczowego dla funkcjonowania szkół wyższych i całych systemów szkolnictwa wyższego.

Czytaj dalej »

Krótko o nauczaniu języków obcych – Brief

25.09.2017
|

Z okazji tygodnia języków Eyrydice przygotowało Brief: Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie

Czytaj dalej »

Kształcenie nauczycieli w Finlandii

14.09.2017
|

Informacje na temat kształcenia przyszłych nauczycieli w Finlandii można znaleźć w raporcie Polskiego Biura Eurydice, który został opracowany na podstawie bazy danych „Countries” (Systemy edukacji on line).

Czytaj dalej »

Kalendarze roku szkolnego i akademickiego 2017/18

13.09.2017
|

Na zakończenie wakacji sieć Eurydice przygotowała informacje o kalendarzu szkolnym na rok 2017/18 oraz, mimo że większość studentów we wrześniu jeszcze odpoczywa, o kalendarzu akademickim.

Czytaj dalej »

Uwarunkowania studiowania za granicą

19.07.2017
|

Tłumaczenie raportu Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report

Czytaj dalej »

Nauczyciele akademiccy w Europie

22.06.2017
|

Raport Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff przedstawia usytuowanie kadry akademickiej we współczesnym szkolnictwie wyższym, a w szczególności przedstawia wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli akademickich, proces rekrutacji do zawodu, warunki zatrudnienia oraz wpływ mechanizmów zapewniania jakości na ich sytuację zawodową.

Czytaj dalej »

Publikacja jubileuszowa Polskiego Biura Eurydice

9.06.2017
|

Tom rocznicowy zawiera wybór artykułów opracowanych przez ekspertów Polskiego Biura Eurydice w następujących obszarach tematycznych nawiązujących do wspólnych europejskich priorytetów edukacyjnych:

  • Wczesna edukacja i opieka
  • Przedwczesne kończenie nauki
  • Zawód nauczyciela
  • Edukacja językowa
  • Szkolnictwo wyższe.

W publikacji dwudziestolecia Eurydice można również znaleźć artykuł o historii i misji sieci autorstwa Larsa Bo Jakobsena, dyrektora Europejskiego Biura Eurydice, historyczny przegląd różnych nurtów badań edukacyjnych pióra Prof. Zbigniewa Sawińskiego…

Czytaj dalej »

Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2016/17

8.06.2017
|

Eurydice opracowała nową wersję publikacji Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe dotyczącej czasu nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach w Europie. Sieć zbiera tego typu dane od ponad 20 lat, a corocznie aktualizowane opracowania są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Biura Eurydice od roku 2010.

Czytaj dalej »

Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w Europie (2017)

18.05.2017
|

Europa, to kontynent wyjątkowy pod względem różnorodności lingwistycznej – mówi się tu w sześćdziesięciu oficjalnych językach. Dodatkowo migracja sprzyja tej lingwistycznej różnorodności. Najnowsze wydanie raportu Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition prezentuje najważniejsze trendy w polityce edukacyjnej w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych w 42 europejskich systemach edukacyjnych.

Czytaj dalej »