Aktualności | .Eurydice.org.pl - Part 5

Monitor Edukacji i Szkoleń 2018

17.10.2018
|

Najnowszy Monitor wpisuje się w debatę dotyczącą realizacji priorytetów europejskich oraz informuje o postępie jaki dokonały poszczególne kraje w osiąganiu wspólnych celów europejskich sformułowanych w strategiach „Europa 2020” oraz „Edukacja i szkolenia 2020”.

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2016/17

8.10.2018
|

W Międzynarodowym Dniu Nauczyciela Eurydice opublikowała zaktualizowane zestawienie dotyczące zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie.

Czytaj dalej »

Kalendarze roku szkolnego i akademickiego 2018/19

6.09.2018
|

Tradycyjnie z początkiem roku szkolnego pojawiła się nowa aktualna wersja kalendarzy Eurydice

Czytaj dalej »

The System of Education in Poland

5.09.2018
|

Nowe aktualne wydanie publikacji Polskiego Biura Eurydice przedstawiającej system edukacji w Polsce w języku angielskim

Czytaj dalej »

Edukacja obywatelska – nowy raport w języku polskim

2.08.2018
|

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym tłumaczeniem

Czytaj dalej »

Diagramy systemów edukacji 2017/18

27.06.2018
|

Najnowsze wydanie opracowania Polskiego Biura Eurydice Diagramy europejskich systemów edukacji 2017/18  pozwala prześledzić jak kraje europejskie zorganizowały swoje systemy edukacji. Analiza wykresów ułatwia znalezienie podobieństw i różnic na poszczególnych etapach edukacji od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe. Na każdym wykresie oznaczony jest wiek, w którym dzieci mogą uczęszczać do przedszkola oraz rozpoczynają obowiązkową naukę (w przedszkolu lub w szkole podstawowej). Można też sprawdzić, które kraje…

Czytaj dalej »

Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2017/18

8.06.2018
|

Na lekcjach jakich przedmiotów europejscy uczniowie spędzają najwięcej czasu?

Czytaj dalej »

Raport Boloński 2018

23.05.2018
|

Jak kształtował się Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w ostatnich trzech latach?

Czytaj dalej »

Eurydice ma nową europejską stronę internetową!

10.04.2018
|

Nowa strona Europejskiego Biura Eurydice zawiera trzy główne części:

  • raporty porównawcze
  • szczegółowe opisy systemów edukacji w 38 krajach
  • informacje prasowe i artykuły dotyczące edukacji.

Na stronie raporty można filtrować tematyczne i według roku wydania. Publikacje Eurydice obejmują wszystkie poziomy edukacji od wczesnej edukacji i opieki po szkolnictwo wyższe i kształcenie dorosłych.

Opisy systemów edukacji online są aktualizowane corocznie, a informacje o reformach krajowych systemów edukacji – trzy razy…

Czytaj dalej »

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie

22.02.2018
|

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia

Eurydice opublikowała nowy raport dotyczący różnych aspektów zawodu nauczyciela w Europie Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support.

Czytaj dalej »