Aktualności | .Eurydice.org.pl - Part 3

Edukacja domowa w Europie

26.10.2018
|

Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education – raport publikowany po raz pierwszy przez sieć Eurydice prezentuje podstawowe informacje dotyczące ram prawnych umożliwiających realizację edukacji dziecka w domu.

Czytaj dalej »

Sieci i punkty informacyjne UE działające w Polsce

22.10.2018
|

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce opublikowało broszurę na temat działających w Polsce sieci i punktów informacyjnych

Czytaj dalej »

Monitor Edukacji i Szkoleń 2018

17.10.2018
|

Najnowszy Monitor wpisuje się w debatę dotyczącą realizacji priorytetów europejskich oraz informuje o postępie jaki dokonały poszczególne kraje w osiąganiu wspólnych celów europejskich sformułowanych w strategiach „Europa 2020” oraz „Edukacja i szkolenia 2020”.

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2016/17

8.10.2018
|

W Międzynarodowym Dniu Nauczyciela Eurydice opublikowała zaktualizowane zestawienie dotyczące zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie.

Czytaj dalej »

Kalendarze roku szkolnego i akademickiego 2018/19

6.09.2018
|

Tradycyjnie z początkiem roku szkolnego pojawiła się nowa aktualna wersja kalendarzy Eurydice

Czytaj dalej »

The System of Education in Poland

5.09.2018
|

Nowe aktualne wydanie publikacji Polskiego Biura Eurydice przedstawiającej system edukacji w Polsce w języku angielskim

Czytaj dalej »

Edukacja obywatelska – nowy raport w języku polskim

2.08.2018
|

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym tłumaczeniem

Czytaj dalej »

Diagramy systemów edukacji 2017/18

27.06.2018
|

Najnowsze wydanie opracowania Polskiego Biura Eurydice Diagramy europejskich systemów edukacji 2017/18  pozwala prześledzić jak kraje europejskie zorganizowały swoje systemy edukacji. Analiza wykresów ułatwia znalezienie podobieństw i różnic na poszczególnych etapach edukacji od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe. Na każdym wykresie oznaczony jest wiek, w którym dzieci mogą uczęszczać do przedszkola oraz rozpoczynają obowiązkową naukę (w przedszkolu lub w szkole podstawowej). Można też sprawdzić, które kraje…

Czytaj dalej »

Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2017/18

8.06.2018
|

Na lekcjach jakich przedmiotów europejscy uczniowie spędzają najwięcej czasu?

Czytaj dalej »

Raport Boloński 2018

23.05.2018
|

Jak kształtował się Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w ostatnich trzech latach?

Czytaj dalej »