Aktualności | .Eurydice.org.pl - Part 3

Katalog publikacji 2017-18

29.03.2019
|

Nowa edycja katalogu publikacji sieci Eurydice dotyczy raportów wydanych w latach 2017-2018.

Czytaj dalej »

Uchodźcy – dostęp do w szkolnictwa wyższego

7.02.2019
|

Raport Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe analizuje w jaki sposób szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach jest przygotowane na przyjęcie coraz większej liczby uchodźców i osób poszukujących azylu w Europie.

Czytaj dalej »

Uczniowie-imigranci w europejskich szkołach

17.01.2019
|

Czy uczniowie z rodzin imigranckich dobrze się integrują w europejskich szkołach? Jakie działania są podejmowane aby zwiększać ich szanse edukacyjne?

Czytaj dalej »

Zapowiedzi wydawnicze Eurydice

14.12.2018
|

Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedziami wydawniczymi na rok 2019:

Czytaj dalej »

Opłaty za studia i pomoc materialna dla studentów

19.11.2018
|

Zapraszamy do lektury raportu National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19

Czytaj dalej »

Przedsiębiorczość w praktyce

16.11.2018
|

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Polskiego Biura Eurydice

Czytaj dalej »

Edukacja domowa w Europie

26.10.2018
|

Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education – raport publikowany po raz pierwszy przez sieć Eurydice prezentuje podstawowe informacje dotyczące ram prawnych umożliwiających realizację edukacji dziecka w domu.

Czytaj dalej »

Sieci i punkty informacyjne UE działające w Polsce

22.10.2018
|

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce opublikowało broszurę na temat działających w Polsce sieci i punktów informacyjnych

Czytaj dalej »

Monitor Edukacji i Szkoleń 2018

17.10.2018
|

Najnowszy Monitor wpisuje się w debatę dotyczącą realizacji priorytetów europejskich oraz informuje o postępie jaki dokonały poszczególne kraje w osiąganiu wspólnych celów europejskich sformułowanych w strategiach „Europa 2020” oraz „Edukacja i szkolenia 2020”.

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2016/17

8.10.2018
|

W Międzynarodowym Dniu Nauczyciela Eurydice opublikowała zaktualizowane zestawienie dotyczące zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie.

Czytaj dalej »