Aktualności | .Eurydice.org.pl - Part 2

Struktury europejskich systemów edukacji 2020/21

2.11.2020
|

Tegoroczna aktualizacja publikacji The Structure of the European Education Systems 2020/21: Schematic Diagrams

Czytaj dalej »

Zapewnianie równych szans w edukacji szkolnej w Europie

23.10.2020
|

Autorzy raportu Equity in school education in Europe analizują cechy 42 systemów edukacji wraz z realizowaną w nich polityką edukacyjną z punktu widzenia zapewniania równych szans dla wszystkich dzieci i młodych ludzi objętych kształceniem w szkołach podstawowych i średnich w Europie.

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2018/19

5.10.2020
|

Raport prezentuje zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w edukacji przedszkolnej, szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących w roku szkolnym 2028/19 w krajach biorących udział w programie  Erasmus+.

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli w wybranych krajach

30.09.2020
|

Raport pprzedstawia różne aspekty kształtowania wysokości zarobków nauczycieli w ośmiu wybranych krajach europejskich.

Czytaj dalej »

Kalendarze roku szkolnego i akademickiego 2020/21

28.09.2020
|

Tradycyjnie z początkiem roku szkolnego pojawiła się nowa aktualna wersja kalendarza szkolnego i akademickiego Eurydice.

Czytaj dalej »

Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie w języku polskim

23.06.2020
|

Raport Digital Education at School in Europe (2019) jest już dostępny w tłumaczeniu na język polski.

Czytaj dalej »

Języki regionalne i mniejszościowe po polsku

6.05.2020
|

Krótki raport przedstawiający aktualną politykę poszczególnych krajów europejskich w dziedzinie nauczania języków regionalnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach jest już dostępny w wersji polskiej.

Czytaj dalej »

Wczesna edukacja i opieka w języku polskim

5.05.2020
|

Publikacja przedstawiająca różne aspekty wczesnej edukacji i opieki w Europie jest już dostępna w języku polskim.

Czytaj dalej »

Uwarunkowania studiowania za granicą

31.01.2020
|

Eurydice zaktualizowało właśnie publikację dotyczącą warunków jakie poszczególne kraje stwarzają dla międzynarodowej mobilności studentów.

Czytaj dalej »

Raport o integracji uczniow-migrantów w języku polskim

14.01.2020
|

Publikacja dotycząca integracji uczniów ze środowisk migranckich w szkołach w Europie jest już dostępna w wersji polskiej.

Czytaj dalej »