Aktualności | .Eurydice.org.pl - Part 13

Zapewnianie jakości w edukacji

10.02.2015
|

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe poświęconym ewaluacji szkół w Europie.

Czytaj dalej »

Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie

13.01.2015
|

Zapraszamy do zapoznania się z tłumaczeniem raportu Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition

Czytaj dalej »

Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp do studiów, przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i szanse na zatrudnienie

9.01.2015
|

Zapraszamy do zapoznania się z tłumaczeniem raportu Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability 2014

Czytaj dalej »

Konferencja “Zrozumieć edukację w Europie”

4.12.2014
|

2 grudnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się konferencja Eurydice „Zrozumieć edukację w Europie”. Wzięło w niej udział 115 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, kuratoriów, organizacji pozarządowych, naukowców, nauczycieli i studentów. Konferencję patronatem honorowym objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prelegenci – przedstawiciele Komisji Europejskiej (EACEA A7-Eurydice) oraz polscy eksperci – omówili priorytety europejskiej polityki edukacyjnej i rozwój polskiej polityki w dziedzinie edukacji z perspektywy realizacji kluczowych strategii (Europa 2020, ET 2020), zaś zespół Polskiego Biura Eurydice zaprezentował sieć Eurydice jako istotne źródło informacji będących przedmiotem zainteresowania polityki edukacyjnej UE.

Czytaj dalej »

Benchmarki ET 2020 w Polsce i Europie

28.11.2014
|

Ukazała się tegoroczna edycja raportu The Education and Training Monitor

Czytaj dalej »

Zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki

21.11.2014
|

Wspólny raport Eurydice i Cedefop Tackling early leaving from education and training in Europe: Strategies, policies and measures opisuje zjawisko stanowiące poważne wyzwanie w wielu państwach europejskich, tj. wczesne kończenie edukacji i szkoleń.

Czytaj dalej »

Europejskie systemy edukacji – diagramy

21.11.2014
|

Czytelnik znajdzie w publikacji struktury systemów edukacji w poszczególnych krajach w przystępnej formie graficznej – w postaci diagramów.

Czytaj dalej »

Abstrakt o wczesnej edukacji i opiece

21.11.2014
|

Abstrakt obejmuje najważniejsze informacje zebrane w publikacji Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe, 2014 Edition – raporcie opublikowanym wspólnie przez Eurydice i Eurostat w czerwcu 2014.

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie

8.10.2014
|

5 października świętowaliśmy Światowy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji sieć Eurydice opublikowała raport:

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe (aktualizacja 2014)

Czytaj dalej »

Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów 2013/14 – przegląd porównawczy

8.10.2014
|

Comparative Overview on Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2013/14

Publikowany po raz pierwszy raport porównawczy, który powstał na podstawie informacji krajowych dotyczących liczby godzin nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach opublikowanych w czerwcu 2014r.

Czytaj dalej »