Aktualności | .Eurydice.org.pl - Part 11

Konferencja “Zrozumieć edukację w Europie”

4.12.2014
|

2 grudnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się konferencja Eurydice „Zrozumieć edukację w Europie”. Wzięło w niej udział 115 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, kuratoriów, organizacji pozarządowych, naukowców, nauczycieli i studentów. Konferencję patronatem honorowym objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prelegenci – przedstawiciele Komisji Europejskiej (EACEA A7-Eurydice) oraz polscy eksperci – omówili priorytety europejskiej polityki edukacyjnej i rozwój polskiej polityki w dziedzinie edukacji z perspektywy realizacji kluczowych strategii (Europa 2020, ET 2020), zaś zespół Polskiego Biura Eurydice zaprezentował sieć Eurydice jako istotne źródło informacji będących przedmiotem zainteresowania polityki edukacyjnej UE.

Czytaj dalej »

Benchmarki ET 2020 w Polsce i Europie

28.11.2014
|

Ukazała się tegoroczna edycja raportu The Education and Training Monitor

Czytaj dalej »

Zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki

21.11.2014
|

Wspólny raport Eurydice i Cedefop Tackling early leaving from education and training in Europe: Strategies, policies and measures opisuje zjawisko stanowiące poważne wyzwanie w wielu państwach europejskich, tj. wczesne kończenie edukacji i szkoleń.

Czytaj dalej »

Europejskie systemy edukacji – diagramy

21.11.2014
|

Czytelnik znajdzie w publikacji struktury systemów edukacji w poszczególnych krajach w przystępnej formie graficznej – w postaci diagramów.

Czytaj dalej »

Abstrakt o wczesnej edukacji i opiece

21.11.2014
|

Abstrakt obejmuje najważniejsze informacje zebrane w publikacji Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe, 2014 Edition – raporcie opublikowanym wspólnie przez Eurydice i Eurostat w czerwcu 2014.

Czytaj dalej »

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie

8.10.2014
|

5 października świętowaliśmy Światowy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji sieć Eurydice opublikowała raport:

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe (aktualizacja 2014)

Czytaj dalej »

Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów 2013/14 – przegląd porównawczy

8.10.2014
|

Comparative Overview on Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2013/14

Publikowany po raz pierwszy raport porównawczy, który powstał na podstawie informacji krajowych dotyczących liczby godzin nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach opublikowanych w czerwcu 2014r.

Czytaj dalej »

Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie

8.10.2014
|

Zapraszamy do zapoznania się z tłumaczeniem wydanego w zeszłym roku raportu.

Czytaj dalej »

Finansowanie szkół w Europie

17.07.2014
|

Najnowszy raport Eurydice Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding (Finansowanie szkół w Europie: mechanizmy, metody i kryteria podziału środków publicznych) dostarcza wszechstronnego przeglądu sposobów finansowania edukacji szkolnej w Europie oraz roli, jaką odgrywają władze edukacyjne w procesie przekazywania funduszy.

Czytaj dalej »

Nowy raport Eurydice dotyczący wczesnej edukacji i opieki

7.07.2014
|

Raport z serii „Kluczowe dane” – Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition ( Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki 2014) prezentuje dane z dziedziny wczesnej edukacji i opieki w 32 krajach europejskich przedstawione w postaci wskaźników obejmujących m.in. regulacje prawne, statystyki, strukturę systemów edukacji i opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także ich organizację oraz poziom finansowania.

Czytaj dalej »