Wydarzenia

23.11.2022

Konferencja „Edukacja informatyczna w szkołach europejskich” połączona z warsztatami doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

16 grudnia 2022, Warszawa

 

Zapraszamy na bezpłatną  konferencję warsztatową Polskiego Biura Eurydice i Krajowego Biura eTwinning. Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych tematem nowoczesnej i efektywnej edukacji informatycznej, w szczególności dla nauczycieli przedmiotu informatyka. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie i online).

Podczas konferencji w sesji ogólnej prelegenci Eurydice przedstawią najnowszy raport sieci poświęcony nauczaniu informatyki w szkołach europejskich (Informatics Education at School in Europe), będą mówić o historii i wyzwaniach kształcenia informatycznego w Polsce i na świecie oraz o różnych aspektach bezpiecznego funkcjonowania w Internecie. Sesje warsztatowe oferują swoim uczestnikom interaktywne szkolenia w takich dziedzinach, jak nauka programowania, projektowanie, druk 3D, praca ze sztuczną inteligencją, czy też interaktywną tablicą.

Uczestnictwo w formie stacjonarnej jest zarezerwowane dla nauczycieli informatyki (szczegółowe zasady rekrutacji na warsztaty na stronie wydarzenia w linku poniżej).

Osoby niebędące nauczycielami są zaproszone do udziału w sesji ogólnej online. W tym celu należy zarejestrować się na wydarzenie na stronie konferencji. Nie obowiązują Państwa inne wymogi rekrutacyjne.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 grudnia 2022 r. o godzinie 23:59. W przypadku wysokiej liczby chętnych nabór może zostać zakończony wcześniej.

Link do strony konferencji