Wspieranie uczniów w nauce matematyki i przedmiotów przyrodniczych

Mimo że w europejskim obszarze edukacji kładzie się nacisk na umiejętność liczenia i wiedzę w dziedzinie nauk przyrodniczych, odsetek uczniów, którzy nie osiągają dobrych wyników w badaniu umiejętności, nadal znacznie przekracza wspólnie uzgodniony dla Europy cel, czyli poziom 15%.

Raport Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools bada, co władze edukacyjne w całej Europie robią, aby wzmocnić motywację uczniów, poprawić ich osiągnięcia i pomóc tym, którzy mają zaległości i trudności w matematyce oraz naukach przyrodniczych. W raporcie zebrano dane jakościowe Eurydice dotyczące krajowych polityk i regulacji w 39 europejskich systemach edukacyjnych oraz dane ilościowe pochodzące z kilku badań międzynarodowych oceniających osiągnięcia uczniów. Wyniki sugerują kluczowe znaczenie następujących czynników: przeznaczanie wystarczającego czasu na nauczanie, zapewnianie w odpowiednim momencie pomocy w nauce, oferowanie specjalistycznego szkolenia nauczycieli i systematyczne monitorowanie osiągnięć uczniów. W publikacji dostępnych jest wiele przykładów na to, jak programy nauczania matematyki i nauk przyrodniczych mogą wpisywać się w codzienne doświadczenia uczniów oraz sprzyjać pogłębianiu ich zainteresowań.

Raport w języku angielskim