Zapowiedzi wydawnicze Eurydice na 2022 rok

4.01.2022
|

Raporty tematyczne:

 • Zapewnianie równych szans w szkolnictwie wyższym – luty 2022 r.
 • Raporty dotyczące nauczania przedmiotów szkolnych:
  • Matematyka i przedmioty ścisłe – czerwiec 2022 r.
  • Informatyka – wrzesień 2022 r.

 

Aktualizacja raportów z serii „Fakty i Liczby”:

 • Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół (październik 2022)
 • Opłaty za studia i wsparcie materialne dla studentów (listopad 2022)
 • Kalendarze roku szkolnego i akademickiego
 • Struktury systemów edukacji w roku szkolnym 2022/23 – diagramy

 

Znamy już także tematykę raportów, które ukażą się w roku 2023:

 • Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie (pierwszy kwartał roku)
 • Tablica wyników mobilności studentów
 • Promowanie równego dostępu do edukacji oraz edukacji włączającej w Europie – polityka na rzecz grup defaworyzowanych.

Zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych aktualności oraz profilu Eurydice Polska na FB!