Webinarium 17 listopada 2021 – prezentacje

Z okazji 25-lecia swojej działalności, 17 listopada 2021 r. Polskie Biuro Eurydice zorganizowało webinarium „Zapewnianie równych szans w edukacji”, w którym udział wzięło 140 uczestników z kraju i zagranicy – ekspertów i odbiorców sieci Eurydice, przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz beneficjentów programu Erasmus+.

W programie webinarium znalazły się następujące prezentacje :

Prof. Mikołaj Herbst – Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

Elżbieta Neroj – Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament edukacji włączającej

Dr Mariusz Luterek – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Prof. Magdalena Dudkiewicz – Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

 

Oprócz wystąpień ekspertów uczestnicy wysłuchali dyskusji panelowej z udziałem prelegentów, moderowanej przez dr Monikę Staszewicz z Instytutu Badań Edukacyjnych .

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym webinarium Eurydice, które odbędzie się wiosną 2022 r. i będzie poświęcone edukacji dorosłych.