Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2019/20

22.10.2021
||

Wynagrodzenie nauczycieli i ich perspektywy zawodowe są nieodłącznym elementem polityki mającej na celu przyciągnięcie najlepiej wykwalifikowanych absolwentów i utrzymanie najlepszych nauczycieli w zawodzie. W raporcie Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2019/20 przedstawiono strukturę i różnice w zarobkach nauczycieli w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Opracowanie zawiera analizę porównawczą oraz dane krajowe zawierające szczegółowe informacje na temat zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół oraz wypłacanych im dodatków do wynagrodzenia.

raport w języku angielskim