Struktury europejskich systemów edukacji 2021/22

7.10.2021
|

The Structure of the European Education Systems 2021/22: Schematic Diagrams

Jakie modele organizacyjne występują w szkolnictwie podstawowym i średnim w Europie i jak długo uczą się dzieci i młodzież na każdym poziomie edukacji? Jakie typy programów oferowane są na poziomie szkolnictwa wyższego? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w najnowszej publikacji Eurydice “Struktury europejskich systemów edukacji. Diagramy“.

Dzięki diagramom można łatwo prześledzić jak kraje w całej Europie kształtują swoje systemy edukacji. Raport zawiera graficzne porównanie trzech głównych modeli organizacyjnych szkolnictwa podstawowego i średniego I stopnia. Dane dotyczą 39 europejskich systemów edukacji z 37 krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

raport w języku angielskim