Nauczyciele. Kariera, rozwój zawodowy i ogólne samopoczucie

25.03.2021
||

Najnowszy raport Eurydice Teachers in Europe Careers, Development and Well-being poświęcony wybranym aspektom zawodu nauczyciela pokazuje w jaki sposób krajowe polityki i regulacje prawne mogą wspierać nauczycieli w wykonywaniu obowiązków zawodowych i prezentuje dane w takich obszarach jak kształcenie nauczycieli, warunki pracy, przebieg kariery zawodowej, doskonalenie zawodowe, ocena pracy, udział w służbowych wyjazdach zagranicznych oraz ogólne samopoczucie dotyczące sytuacji zawodowej, w tym poziom stresu. Raport łączy dane zebrane przez Eurydice podczas analizy regulacji prawnych z wynikami międzynarodowych badań OECD (TALIS).

pobierz raport w języku angielskim