„Tablica wyników mobilności studentów” w języku polskim

Tablica wyników mobilności studentów. Uwarunkowania studiowania za granicą – 2018/19 (Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19)

Zaktualizowane wydanie raportu informuje o postępie, jaki odnotowano w poszczególnych krajach w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne.

Publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego opracowanej przez sieć Eurydice towarzyszy tablica wyników w dziedzinie kształcenia zawodowego opracowana przez CEDEFOP. Wspólna platforma internetowa oferuje interaktywne mapy, które pozwalają użytkownikowi na szybkie zapoznanie się z warunkami, w jakich odbywa się mobilność w Europie.

pobierz raport w języku polskim