Monitorowanie edukacji i szkoleń w Europie 2020

Raport Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2020: Overview of major reforms since 2015 przedstawia 35 szczegółowych wskaźników wybranych do monitorowania systemów edukacji i szkoleń w Europie w sześciu kluczowych dziedzinach:

  • wczesnej edukacji i opiece,
  • osiągnięciach uczniów w zakresie umiejętności podstawowych,
  • przedwczesnym kończeniu nauki,
  • szkolnictwie wyższym,
  • zwiększaniu szans na zatrudnienie,
  • mobilności edukacyjnej.

Oprócz wskaźników w raporcie można znaleźć analizy najważniejszych strategii i reform w edukacji w Europie od roku 2014/15.  Prezentowane dane dotyczą roku szkolnego/akademickiego 2019/20 i obejmują informacje zebrane w 36 krajach.

Raport  został opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej jako wsparcie i uzupełnienie dla tegorocznej edycji Monitora Edukacji.

Pobierz raport w języku angielskim