Proces boloński w Europie

Nowa edycja Raportu z realizacji Procesu Bolońskiego 2020 przedstawia postępy, jakich dokonano w ciągu ostatnich dwudziestu lat w zakresie mobilności studentów, zapewniania jakości i uznawania osiągnięć i kwalifikacji w szkolnictwie wyższym, ale także wskazuje na obszary, które wciąż wymagają poprawy, takie jak m.in. ułatwianie dostępu do studiów niedostatecznie reprezentowanym grupom.

pobierz raport w języku angielskim