Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie w języku polskim

Raport Digital Education at School in Europe (2019) jest już dostępny w tłumaczeniu na język polski. Publikacja zawiera informacje i wskaźniki dotyczące m.in:

  • kompetencji cyfrowych uczniów i sposobów ich rozwijania oraz oceniania w ramach programów szkolnych,
  • kompetencji cyfrowych nauczycieli,
  • wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście szkolnym, w tym do oceny kompetencji cyfrowych,
  • strategicznego podejścia do edukacji cyfrowej w systemach edukacji poszczególnych krajów i wynikających z niego działań wspierających szkoły.
Pobierz raport w języku polskim