Języki regionalne i mniejszościowe po polsku

Krótki raport Nauczanie języków regionalnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach w Europie jest już dostępny w wersji polskiej. W raporcie można znaleźć m.in. wykaz tych języków, informacje dotyczące legislacji obowiązującej w Europie w tym zakresie oraz przykłady działań mających na celu organizację różnych form nauczania tych języków w ramach systemu edukacji danego kraju.

 

Pobierz raport w języku angielskim