Wczesna edukacja i opieka w języku polskim

Publikacja przedstawiająca różne aspekty wczesnej edukacji i opieki w Europie jest już dostępna w języku polskim. Przypominamy, że raport prezentuje wskaźniki w takich obszarach jak:

  • zarządzanie,
  • dostęp do placówek,
  • personel,
  • program edukacyjny,
  • ewaluacja i monitorowanie.

Wczesna edukacja i opieka jest prezentowana z punktu widzenia potrzeb małego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem współzależności między poszczególnymi rozwiązaniami stosowanymi w tej dziedzinie. W raporcie uwzględnione są również te elementy wczesnej edukacji i opieki, które sprzyjają włączaniu społecznemu prowadzącemu do wyrównywania szans edukacyjnych w danym społeczeństwie.

Pobierz raport w języku polskim