Uwarunkowania studiowania za granicą

Mobilność służy indywidualnemu rozwojowi studentów, zarówno w sferze społecznej, jak i akademickiej, i stanowi czynnik ułatwiający późniejsze znalezienie pracy. Mobilność studentów ma również pozytywny wpływ na same uczelnie i system szkolnictwa wyższego jako element procesu umiędzynarodowienia oraz czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości oferty akademickiej. Eurydice zaktualizowało właśnie  publikację Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19 dotyczącą warunków jakie poszczególne kraje stwarzają dla międzynarodowej mobilności studentów. Dane zebrane w 38 krajach są przedstawione w formie sześciu złożonych wskaźników.

 

Pobierz raport w języku angielskim