Raport o integracji uczniow-migrantów w języku polskim

Publikacja dotycząca integracji uczniów ze środowisk migranckich w szkołach w Europie jest już dostępna w wersji polskiej. W raporcie przeanalizowano zalecenia i regulacje dotyczące sposobów przyjmowania uczniów cudzoziemskich  w szkołach w Europie, zapewnianego im wsparcia w nauce, w tym w nauce języka, i w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym. W raporcie omawiane jest również stosowane w niektórych krajach holistyczne podejście do potrzeb takich uczniów, uwzględniające ich potrzeby psychospołeczne.

Pobierz raport