Monitorowanie edukacji i szkoleń w Europie 2019

 

Raport Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2019 (Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie 2019) obejmuje ponad 35 szczegółowych wskaźników wybranych do monitorowania systemów edukacji i szkoleń w Europie w sześciu kluczowych dziedzinach:

  1. wczesnej edukacji i opiece,
  2. osiągnięciach uczniów w zakresie umiejętności podstawowych,
  3. przedwczesnym kończeniu nauki,
  4. szkolnictwie wyższym
  5. zwiększaniu szans na zatrudnienie
  6. mobilności edukacyjnej.
Pobierz raport w języku angielskim