Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2017/18

W Międzynarodowym Dniu Nauczyciela Eurydice opublikowała zaktualizowane zestawienie dotyczące zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie. Raport informuje o wzroście wynagrodzeń statutowych nauczycieli w większości krajów Europy w ostatnim roku. W niektórych krajach poziom wynagrodzeń statutowych nauczycieli jest bardzo wyrównany, w innych zależy od typu szkoły, w której są zatrudnieni, co jest związane ze zróżnicowaniem w wymaganych kwalifikacjach. Dyrektorzy szkół zarabiają zwykle nieco więcej niż nauczyciele, i ich wynagrodzenie jest wyższe w większych szkołach.

Raport składa się z krótkiej części porównawczej i szczegółowych fisz krajowych prezentujących w części pierwszej zarobki nauczycieli i w drugiej – dyrektorów szkół.

raport w języku angielskim